Jaka jest różnica między psychiatrą a psychologiem?

Podstawową różnicą pomiędzy psychiatrą a psychologiem jest wykształcenie. Psychiatra jest lekarzem a psycholog nie. Aby uzyskać tytuł psychiatry należy ukończyć Uniwersytet Medyczny (lub Akademię Medyczną), a później zrobić specjalizację w tej dziedzinie medycyny i zdać egzamin państwowy. Psychiatra ma takie same uprawnienia jak inny lekarz do wypisywania recept i wystawiania zaświadczeń lekarskich. Aby zostać psychologiem również należy ukończyć studia (np. na Uniwersytecie), ale nie są to studia medyczne.